Mimari

Mimari

Mimari

Projenin gerçekleştirileceği yere alan gezisi yapılması ve topoğrafyanın çıkarılması ile birlikte projenin ilk adımları two plus architects’te atılır. Analizlerin yapılmasının ardından kütlesel ilişkiler, strüktür, fonksiyon ve estetik bileşenler projeye işlenir. Alanlarında yetkin farklı disiplinlerden uzmanlardan alınan danışmanlıklarla da, işi şansa bırakmadan en doğru çözüme ulaşılmaya çalışılır.

Paylaş