Klinik

Klinik

Proje Künyesi

Proje Adı: Klinik

Yıl: 2019

Yer: Beylikdüzü, İstanbul

Tasarım Süresi: 1 Ay

İnşa Süresi: 6 Ay

İşveren: Ü.T

Klinik tasarımlarında hastaların mekanda rahat edebileceği ve mekanı kolay algılayabileceği çözümler üretilmelidir. Profesyonel hizmetlerin verildiği diş kliniği tasarımlarında belirlenen konsept doğrultusunda hijyenik ve teknolojik bir etki oluşturmak öncelikli hedef olmalıdır. Diş kliniği tasarımlarında kullanılan dekoratif malzemeler ve yapılan görsel çalışmalar hastayı olumlu yönden etkileyebileceği için iç mimarlık ofisleri tarafından dikkat edilmesi gereken hususlardandır.

Diş Kliniği projesi İstanbul’un son yıllarda en çok gelişmekte olan semti Beylikdüzü’nde yer almaktadır. Farklı bir işlev için yapılması planlanan ancak kaba inşaatı bittikten  sonra ağız ve diş sağlığı kliniğine dönüştürülmek istenen bir projedir. Mekan başlangıç aşamasında klinik tasarımı olarak projelendirilmediği için klinik ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir altyapıda inşa edilmemiştir. İşveren bu gerekli altyapının belirlenip çözümlenmesi ve klinikte toplam 13 adet muayenehane odası tasarlanmasını istemiştir.

Klinik tasarımlarında iş akışı ve hastalar için güvenli bir ortam için mekanın nasıl çözümleneceği oldukça önemlidir. Dört kattan oluşan 750 metrekare genişliğindeki poliklinik kurgulanırken, tüm muayenehane odalarının ve bekleme alanlarının manzaradan ve gün ışığından maksimum şekilde faydalanabilmesi amaçlanmıştır.

Diş kliniği tasarımında mekan planlanması istenilen tüm işlevlerin sirkülasyon programına göre birbiriyle uyum içinde olması hedeflenmiştir.  Zemin katta danışma, bekleme alanı, röntgen odası, muhasebe odası, çocuk muayenehane odası, çocuk oyun alanı, teknik oda ve wc alanları tasarlanmıştır. Birinci ve ikinci katlarda muayenehane odaları, sterilizasyon odası, laboratuvar, fotoğraf stüdyosu gibi poliklinik işlevinin ihtiyaç duyduğu genel mahallere yer verilirken, üçüncü katta ise mesul müdür odası, personel dinlenme odası, soyunma odaları, toplantı odası, mutfak  ve yemekhane gibi yalnızca personellerin kullanabildiği alanlar bulunmaktadır.

Klinik tasarımı bu şekilde konumlandırılırken asıl amaç kamusaldan özele dikey olarak bir geçiş sağlanmasıdır. Zemin kattan üst katlara çıkıldıkça kamusallık azalıp yerini daha özel mekanlara bırakmaktadır. Kliniğin ana mekânları olan muayenehane odalarının tümü yapının çeperlerine konumlandırılıp gün ışığından maksimum derecede faydalanılması hedeflenmiştir.

Cepheye konumlandırılan muayenehane odaları dışardan aynı zamanda bir vitrin şeklinde algılanmaktadır. Diş kliniği tasarımında alışılmış klinik algısı yerine, hastaya güven veren ve kendini rahat hissedeceği ortamı oluşturmak amaçlanmıştır. Bu nedenle klinik tasarımında ağırlıklı olarak hasta psikolojisini olumlu yönde etkileyecek sıcak malzeme seçimleri, yeşil zen bahçeleri ve bekleme alanları için farklı tarza oturma grupları kullanılmıştır. Beyaz temizliğe, ahşap ve yeşil zen bahçeleri ise doğaya referans vermektedir. Bu durumun hasta psikolojisini olumlu yönde etkileyeceği düşünülmüştür. Beylikdüzü’nde yer alan bu klinik projesi, hasta psikolojisini odağına alan kurgusu ve mekânsal çözümü ile özgün klinik tasarımları arasında yerini almıştır.