İç Mimarlık Nedir?

İç Mimarlık Nedir?

İç Mimarlık Nedir?

İç Mimarlık Nedir?

İç mimarlık, kullanıcıların mekânsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirlenmiş alanları işlevsel, yapısal ve estetik açılarından ele alan, insanların fiziksel ve ruhsal özellikleri ve eylemlerine uygun olarak tasarlayan bir meslek dalıdır.

İç Mimar Kimdir? Ne Yapar?

İç mimar, mekânların işlevsel ve estetik olabilmesine ilişkin problemleri tanımlayarak araştıran ve bu problemleri edinmiş olduğu mesleki bilgisine (tasarım, yapı sistemleri, malzeme, konstrüksiyon, şantiye bilgisi, ekipman, donatı, teknoloji vb.) yaratıcılığını da ekleyerek çözen kişidir.
İç mimar, tasarım yaparken tasarıma konu olan mekânı kullanan kişilerin kültürel yapısını, sayısını, sosyal ilişkilerini, eylemlerini, ekonomik durumunu, fiziksel ve ruhsal özelliklerini göz önünde bulundurur. Mekânın tasarımını etkileyen bu faktörleri inceleyerek ergonomi, malzeme özellikleri, teknoloji, insan psikolojisi, estetik kaygı ve önceden elde etmiş olduğu deneyimlerle ilişkilendirip tasarıma kendi özgünlüğünü de yansıtarak mekân organizasyonlarını gerçekleştirir.

İç Mimar Nasıl Olunur?

Ülkemiz iç mimar olabilmek için üniversitelerin İç Mimarlık veya İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Kimi üniversiteler, üniversite sınavı puanları ile öğrenci kabul ederken kimi üniversiteler ise bunun yanına yetenek sınavlarında başarılı olmak şartını da eklemektedir. Belirlenen bu eğitimi başarıyla tamamlayanlar İç mimarlık diplomasına sahip olur. İç mimar olmak için bu şartları sağlamak yeterli olurken ‘Başarılı bir iç mimar’ olabilmek için ise edinmiş olduğu eğitim bilgileri üzerine çok daha fazlasını katmak gerekir. Bu konuda;
• Tasarım ufkunu geliştirmek için çok sayıda örnek proje incelemek,
• Mekân tasarımını etkilen diğer ilişkili alanlar (aydınlatma, akustik vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
• Güncel malzemeleri ve teknolojileri yakından takip etmek,
• Mekânların insan psikolojisi üzerindeki etkileri araştırmak,
• Şantiye yönetimini deneyimlemek,
• İletişim becerilerini geliştirmek,
• Tasarımını ve düşüncelerini diğer kişilere aktarabilmek için gerekli çizim araçlarını etkin bir şekilde kullanabilmek,
gibi örnekler verilebilir.

İç Mimarın Hizmet ve Tasarım Alanları Nelerdir?

İç mimarın başlıca hizmet alanlarını iç mekânın sıfırdan üretimi ve mevcut bir yapının tadilat-düzenleme ve sürdürülebilirliği şeklinde iki gruba ayırabiliriz. İç mimar her iki alanda da projenin üretim sürecinde diğer uzmanlık alanlarıyla ve teknik gereksinimlerle uyumlu estetik projelendirme hizmeti sunmalıdır.

İç Mimarlar Odası’nın belirlemiş olduğu hizmet ve tasarım alanları;
• İç mimarlık projelendirme hizmetlerini,
• İç mekân tasarımı ve bu mekânlarda kullanılacak olan sabit-hareketli mobilyaların tasarlanmasını,
• Eski işlevi dışında yeni bir işlev kazandırılacak olan yapıların tadilat projelerinin yapılmasını,
• İç mekâna yönelik mevcut alanın rölöve ve ölçülendirmesinin yapılmasını,
• Tasarlanan iç mekâna uygun olarak renk, doku ve malzeme seçimi yapılmasını,
• Fuar stantları ve sergi düzenleme ile sergi alanlarının organizasyonunu ve bunların ortam gereksinimlerinin tasarlanması ve uygulanmasını,
• Kara, deniz ve hava taşıt araçlarının iç mekân tasarımlarını,
• Set ve sahne dekorlarını,
• İç mekân restitüsyonu, restorasyonu ve koruma amaçlı yapılacak olan projelerde ilgili diğer disiplinlerle birlikte iç mekân projesinin üretilmesi ve uygulanmasını,
• Teknik kontrollük ve yapı sürdürülebilirliği üzerine çalışmalarını,
• Danışmanlık ve müşavirlik hizmetlerini
• İç mimarlık uygulamalarında şantiye şefliği ve teknik uygulama sorumluluğunu
kapsar.

Paylaş