Hamidiye Su Genel Müdürlük

Hamidiye Su Genel Müdürlük

Proje Künyesi

Proje Adı: Hamidiye Genel Müdürlük

Yıl: 2019

Yer: Eyüp, İstanbul

Tasarım Süresi: 3 Ay

İnşa Süresi:

İşveren: Hamidiye Su

Kurumsal ofis tasarımında önemli olan mekana bir kimlik kazandırmak ve bu kimliğin firmanın yaptığı iş ile örtüşmesini sağlamaktır. Ofis iç dekorasyonunda firma ihtiyaçları doğru analiz edilmeli, beklentiler ve veriler doğru yorumlanarak en doğru şekilde aktarılmalıdır. Burada doğru aydınlatma, havalandırma ve doğru kurgulanan yerleşim planlaması gibi modern ofis dizaynlarını etkileyen birçok teknik ve estetik etken bulunmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hamidiye Su firması için tasarlanan ve Eyüp’te yer alan kurumsal ofis tasarımı projesidir. Hamidiye Su firmasının genel müdürlüğü ve ona bağlı birimler 2019 yılında meydana gelen depremden zarar görmüş durumdadır. Statik incelemeler sonucunda riskli yapı olarak değerlendirilen bir bina içerisinde bulunmaktadır.

Hamidiye Su firmasının yetkilileri tarafından genel müdürlük ve diğer birimlerin başka bir alana taşınmasına karar verilmiştir. Bu belirlenen alan ise halihazırda şişe su üretilen bir fabrika içerisinde bulunmaktadır. Fabrikanın bir bölümünde üretim devam ederken diğer bölümünde ise genel müdürlük ve diğer birimler bulunacak şekilde bir tasarım beklenmektedir.

Genel müdürlük üç kattan oluşan 2500 m² genişliğe sahip bir yapıdır. Tasarlanırken öncelikle genel müdürlük ve bünyesinde bulunan diğer tüm birimlerin ihtiyaç alanları, birimlerde çalışan kişi sayısı, birimlerin birbirleri ile olan hiyerarşik ilişkileri ve çalışma biçimleri gibi tasarımı etkileyebilecek olan tüm veriler toplanmıştır.

Bu veriler ışığında yapıda bulunan üretim ve ofis işlevlerinin net bir şekilde ayrılması gerektiği düşünülmüştür. Görüş birliği sağlanarak kontrollü geçişin gerekliliği neticesine varılmıştır. Bu sebeple de yapıya iki farklı giriş tanımlayıp, ofis çalışanlarının ve üretim alanındaki çalışanların birbirleri ile karşılaşmadan yapı içerisine ulaşabilmeleri sağlanmıştır.

Zemin kata danışma, bekleme alanı, üretim şefliği, laboratuvar şefliği, atölye, personel soyunma odaları, sterilizasyon alanı ve wc alanları gibi daha çok üretim alanındaki personellerin ihtiyaçlarını karşılayan hacimler konumlandırılmıştır.

Birinci katta toplantı odaları, açık ofisler, kitchenette, birbirleri ile yakın ilişkili olması gereken birimler tasarlanırken, ikinci katta ise genel müdür odası, genel müdür yardımcıları, özel kalem, farklı kapasiteye sahip toplantı odaları ve birim müdürlükleri tasarlanmıştır. Üretim alanlarına bakan cephede şerit camlar açılarak ofis alanlarından üretim alanının seyredilmesi ve gelen ziyaretçilere üretimin nasıl gerçekleştiğini izlemesi amaçlanmıştır.

Son yıllarda değişen çalışma biçimleri nedeniyle ofis iç dekorasyonu aşamasında modern, yenilikçi, çalışanların verimliliğini ve konforunu en üst seviyede tutmaya çalışan, günümüz teknolojisinden maksimum düzeyde faydalanan mekânlar oluşturmaya özen gösterilmiş, bu sayede modern ofis dizaynları arasında yerini almıştır.

Bir su firmasının kurumsal kimliğini yansıtan Hamidiye Su Genel Müdürlüğü projesindeki malzeme seçimleri ve kullanılan soft renklerle nezih bir kurumsal ofis tasarımı oluşturmak istenmiştir. Bu şekilde görünürde markaya dair güven hissini ofis iç dekorasyonuyla mekanda arttırmak amaçlanmıştır. Modern ofis dizaynları arasında yer alan projenin tasarım süreci hala devam etmektedir. İnşa sürecinin de 2020’de başlaması hedeflenmektedir.